Нови рачун и позив на број

Обавештавамо вас да ће се крајем децембра угасити школски рачуни, што би значило да се након 25.12.2023. године НЕ ВРШЕ никакве уплате, a током јануара месеца бићете обавештени о новом рачуну и обавезном позиву на број.
У случају да се након 25.12.2023. године изврши нека уплата, неће бити могућ повраћај новца са тог рачуна.

Обавештавамо вас о новом броју жиро рачуна и обавезном позиву на број, који је намењен само за Пријаву испита.
Молимо вас да читко попуњавате уплатнице, строго водите рачуна о Позиву на број,  у противном средства неће бити видљива на школском рачуну.
Slide4
ЗАШТО МИ?
МЕДИЦИНСКА ШКОЛА "7. АПРИЛ"
Нудимо адекватну струковну припрему за рад. Оспособљавамо ученике за наставак школовања.
slide52
ТРИ ЈЕЗИКА
СРПСКИ, МАЂАРСКИ, СЛОВАЧКИ
Школовање се одвија на 3 наставна језика за смер Медицинска сестра - техничар.
Slide3
ПЕТНИЦА
ИСТРАЖИВАЧКИ РАД
Дајемо подршку талентованим ученицима. Сваке школске године наши ученици су успешни полазници у ИС Петница, најчешће у областима...
Slide61
ИЗАБЕРИ СМЕР
ДЕВЕТ ОБРАЗОВНИХ ПРОФИЛА
Сазнајте више о нашим образовним профилима, неки од њих имају веома дугу традицију учења у нашој школи.
Slide4
ЗАШТО МИ?
МЕДИЦИНСКА ШКОЛА "7. АПРИЛ"
Нудимо адекватну струковну припрему за рад. Оспособљавамо ученике за наставак школовања.

Десет образовних профила

У нашој школи спроводи се образовање у 10 образовних профила. Сваки разред има 13 одељења, 5 одељења смера Медицинска сестра – техничар. 

Инклузивно образовање

Тим за инклузивно образовање који континуирано ради на праћењу и прикупљању информација о ученицима код којих се појави потреба за неким обликом пружања додатне подршке.

Настава је тројезична

За смер Медицинска сестра – техничар настава се одвија на 3 језика. Настава се одвија на српском, међарском и словачком наставном језику. 

Ванредно школовање

Школа образује ученике на преквалификацији. Редовним ученицима школе је омогућено упоредо полагање испита за два образовна профила.

Добро дошли на сајт .

Медицинска школа “7. април” има за циљ да стручно заступљеном наставом кроз редовне и ваннаставне активности подстакне развој ученика и професора. Негујемо међусобно разумевање и сарадњу. Своје потенцијале желимо искористимо, да их константно унапређујемо, како би допринели перманентном развоју наше школе.

Наши образовни профили образовни профили

Сазнајте више о нашим образовним профилима, неки од њих имају веома дугу традицију учења у нашој школи.

.

Школа организује ванредно школовање ради преквалификације, ради упоредног савладавања школског програма или дела школског програма за други образовни профил.
Преквалификацију могу да упишу кандидати који су завршили било коју четворогодишњу средњу школу.

Наш образовни профил Медицинска сестра - техничар Медицинска сестра - техничар у ком се спроводи тројезична настава

MST11-op

Медицинска сестра - техничар

Oвaj образовни прoфил oспoсoбљaвa се зa ширoк диjaпaзoн рaдних мeстa у oблaсти прeвeнтивe и лeчeњa бoлeсти. Зaпoшљaвaњe je мoгућe у свим типoвимa бoлницa, клиникaмa...

Више
MST14-op

Egészségügyi nővér-technikus

Ez az oktatási profil széleskörű munkahelyekre készít fel a betegségek megelőzése és kezelése területén. A munkavállalás lehetséges minden típusú korházakban, klinikákon...

Több
MST 6

Medicinska sestrra

Počas vzdelávacieho obdobia sa študentom ukazuje veľká zodpovednosť tohto povolania v ich budúcej odbornej práci. Študenti sú oboznamujú s modernými a platnými odporúčaniami...

Viac