Школска библиотека

               Корени наше школске библиотеке крећу још од давне 1947/48. шк. године – од самог оснивања Државне школе за зубне техничаре.

 

Функционисање библиотеке, као стручне службе, током година постајало је све потребније и разноврсније. Првобитно скроман библиотечки фонд временом се увећавао а заступљеност различитих области ширила. Пословање библиотеке је усклађено са законском регулативом, тренутно са Законом о библиотечко-информационој делатности (“Службени гласник РС”, број 52/11), а од правних докумената библиотека има нови Правилник о раду школске библиотеке који је усвојен на Школском одбору и који је ступио на снагу 05. фебруара 2019. год. као и Етички кодекс библиотекара. Библиотека је уписана у Национални регистар школских библиотека Србије

Данас се у библиотечком фонду, на српском језику, налази више од 20.000 књига класификованих према УДК систему, баш као и у свим озбиљним библиотекама. Највећи део књижног фонда се издаје на читање и коришћење изван библиотеке а мањи део (ретке књиге и књиге енциклопедијског типа) корисницима су на располагању у читаоници библиотеке. Поред врло богатог фонда лепе књижевности располажемо и значајним фондом књига из других области науке, посебно медицине. Осим књига на српском језику члановима библиотеке су на располагању и књиге на мађарском и словачком језику као и један кориснички рачунар са интернет везом. Услуге библиотеке у нашој школи користи више од 1700 редовних ученика, преко 200 запослених, сарадници школе, као и ванредни ученици. Библиотека је доступна корисницима сваког радног дана у обе школске смене.

   Библиотека и читаоница се налазе у приземљу школе, на броју 10!

 

ПОСЕТИТЕ НАС!!!

БИБЛИОТЕКАРИ

 

Запослени у библиотеци су:

 

  • др Љиљана ВИЦО, проф. српског језика и књижевности

  • Анђа СИМИЋ, проф. руског језика и књижевности

  • Жужана КОВАЧ, проф. мађарског језика и књижевности

  • Јасмина ЂУРИЋ, дипл. педагог

  • Нинослав ЂЕТКА, маст. историчар

Више

РАДНО ВРЕМЕ

 

Радно време библиотеке:

 

  • ПОНЕДЕЉАК, од 08.30 до 19.00 часова

  • УТОРАК,           од 08.30 до 19.00 часова

  • СРЕДА,             од 09.00 до 19.00 часова

  • ЧЕТВРТАК,      од 09.00 до 19.00 часова

  • ПЕТАК,             од 09.00 до 15.00 часова

Више