MEDICINSKA SESTRRA

MEDICINSKA SESTRRA

Modrá

tričko s modrými detailmi

Program stredného odborného vzdelávania

MEDICINSKA SESTRRA

Zdravie a sociálna ochrana

IV

štyri roky

Vzdelávanie v rámci tohto vzdelávacieho profilu okrem spoločných cieľov v systéme stredoškolského vzdelávania smeruje k tomu, aby študent prostredníctvom všeobecných a odborných predmetov, získal vedomosti, nadobudne schopnosti, rozvije si zvyky a postoje pre prácu v oblasti zdravotnej starostlivosti. Navyše študent získa základy pre ďalšie vzdelávanie.

Počas vzdelávacieho obdobia sa študentom ukazuje veľká zodpovednosť tohto povolania v ich budúcej odbornej práci.

 

Študenti sú oboznamujú s modernými a platnými odporúčaniami v profesionálnymi (odbornými) novinkami v oblasti zdravia (SZO, medzinárodné a národe združenie sestier).

 

Študenti tohto profilu sa tradične úspešne podieľajú na práci a činnostiach v humanitárnych inštitúcií a organizácií (Červený kríž, Detská dedina, Dobrovoľné darcovstvo krvi a pod.)