Подаци о школи

Медицинска школа “7. април”, Нови Сад

 

Адреса: 

Војводе Книћанина 1, 21102 Нови Сад

Телефон: 

021/6541-298

Email адреса: 

7april@mts.rs

Website

http//:7april.edu.rs

Информатор о раду: 

Ћирирлична и латинична верзија

Матични број: 

08066868

ПИБ: 

101638314

ЈБКЈС: 

02043

Шифра делљтности: 

Средње стручно образовање – 8532

Подручје рада: 

Здравство и социјална заштита

Жиро рачун: 

840-4757760-10

Жиро рачун за преквалификације: 

840-1591666-52