Category Пројекти

Дигитализација хемијских експеримената

“Дигитализација хемијских експеримената ради побољшања квалитета и подршке настави хемије у средњим школама”      Meдицинска школа „7.април“, укључила се у нови пројекат у оквиру организације Еразмус +.   Постали смо партнери у пројекту “Дигитализација хемијских експеримената ради побољшања квалитета и…

Еразмус + „Геријатрија“

У оквиру Пројекта Еразмус + „Геријатрија“, шест ученика и један наставник боравили су у Солуну од 06.3.-19.3.2022.године.Ученици су током мобилнасти писали блог.    Њихове утиске и како је изгледао боравак можете погледати  на њиховом блогу.

A smile behind a mask

Е-twinning Пројекат „A smile behind a mask“ (јануар 2021-јун 2021)   Једанаест ученика прве године образовног профила медицинска сетра-техничар су сарађивали са својим вршњацима из 6 европских држава:Турске, Чешке, Словачка,Хрватске, Финске и Шпаније.   Ученицима и наставнику је додељена Национална ознака квалитета.   Пројекат је добио и…

Реализација пројекта у оквиру програма компаније НИС
„ Заједници заједно 2020“

У циљу унапређења наставе у Медицинској школи „7.април“ Нови Сад, реализован је пројекат „Замена постојеће рачунарске опреме набавком нове опреме за рад информатичког кабинета“. Кабинети за наставу информатике опремљени су савременом рачунарском опремом. Путем пројекта набављена је рачунарска опрема у…