Ванредни-испитни рокови
Јануарски испитни рок

Јануарски испитни рок

Јануарски испитни рок

У јануарском испитном року школске 2022/2023. године одржаће се испити за ванредне ученике који завршавају започето школовање, за ванредне ученике који упоредо полажу испите за други образовни профил, као и за ученике на преквалификацији по следећем распореду, пред испитним комисијама и то:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *