Позив за упућување понуде:
Израда распореда часова

ПРЕДМЕТ:  ПОЗИВ ЗА УПУЋИВАЊЕ ПОНУДЕ,

 

Молимо вас да нам упутите понуду за набавку услуга –

ИЗРАДА РАСПОРЕДА ЧАСОВА

за потребе Медицинске школе „7.април“ Нови Сад Војводе Книћанина 1