Обавештење за ученике четвртих разреда

Дата су правила понашања за време полагања испита.