Дигитализација хемијских експеримената

“Дигитализација хемијских експеримената ради побољшања квалитета и подршке настави хемије у средњим школама”   

 

Meдицинска школа „7.април“, укључила се у нови пројекат у оквиру организације Еразмус +.

 

Постали смо партнери у пројекту “Дигитализација хемијских експеримената ради побољшања квалитета и подршке настави хемије у средњим школама”  у организацији

Словачког Технолошког Универзитета у Братислави.

 

У пројекат су укључене средње школе из: Словачке, Чешке и Србије.

 

Пројекат траје од 2021. до 2024. Године.