Реализација пројекта у оквиру програма компаније НИС
„ Заједници заједно 2020“

У циљу унапређења наставе у Медицинској школи „7.април“ Нови Сад, реализован је пројекат „Замена постојеће рачунарске опреме набавком нове опреме за рад информатичког кабинета“.

 

Кабинети за наставу информатике опремљени су савременом рачунарском опремом.

 

Путем пројекта набављена је рачунарска опрема у виду 21 монитора и 22 рачунара, са пратећим елементима, од изузетног значаја за извођење наставе информатике за све ученике наше школе.

 

Пројекат у вредности од 947.394,00 динара финансирала је компанија НИС у оквиру свог програма друштвене одговорности “Заједници заједно”, на конкурсу спроведеном 2020. године.