Физиотерапутски техничар

Физиотерапеутски техничар

Тегет

кошуља са тегет детаљима

тегет панталоне

Програм средњeг стручног образовања за стицање квалификације

Физиотерапеутски техничар

Здравство и социјална заштита

IV

четири године

Спровођење рахабилитације пацијената

Настава смера физиотерапеутски техничар се одвија кроз часове теорије и вежби.

 

Вежбе се у пром и другом разреду одвијају исклјучиво у кабинету, а током трећег и четвртог разреда се одвијају и на наставним базама, односно у Клиничком центру Војводине, Специјалној болници за реуматске болести, Институту у Каменици, Дечијој болници итд. 

 

Образовни профил физиотерапеутски техничар пружа добру основу за даље школовање из области медицине и рехабилитације.