Тим за самовредновање

Самовредновање је поступак којим се вреднује сопствена пракса и сопствени рад, полазећи од анализе шта је и како је урађено. Три основна питања су у средишту процеса самовредновања:

Циљ самовредновања је унапређивање квалитета рада школе. Самовредновање је истовремено и знак да је школа спремна да прихвати  одговорност за сопствени рад и развој.

 

Тим за самовредновање формиран је у септембру 2009.године.

 

Од оснивања, тим сарађује са другим тимовима и секцијама у школи. Тим је узео активно учешће у изради кодекса понашања, усаглашавању критеријума оцењивања, анализи правилника о оцењивању, као и јачању наставничких компетенција. Тим је у великој мери допринео већој отворености школе према родитељима.

 

У школској 2020/21. години Тим за самовредновање је радио у саставу: Миљана Бунош, Гордана Ралетић, Наташа Кличковић, Славица Ђоловић, Мирјана Рајковић, стручни сарадник Татјана Момчиловић, Јована Милошевић, Бранислава Ђурица, Гордана Шобот, Брзак Марија, Душанка Черубџић, Светлана Гурјанов Ташин, Нинослав Ђетка, Марија Гаћиновић, родитељ Татјана Ђуришић  и ученица Дејана Петровић (ФАР 1). Тимом руководила Славица Ђоловић, а записник водила Наташа Кличковић.