Тим за самовредновање

Самовредновање је поступак којим се вреднује сопствена пракса и сопствени рад, полазећи од анализе шта је и како је урађено. Три основна питања су у средишту процеса самовредновања:

Циљ самовредновања је унапређивање квалитета рада школе. Самовредновање је истовремено и знак да је школа спремна да прихвати  одговорност за сопствени рад и развој.

 

Тим за самовредновање формиран је у септембру 2009.године.

Од оснивања, тим сарађује са другим тимовима и секцијама у школи. Тим је узео активно учешће у изради кодекса понашања, усаглашавању критеријума оцењивања, анализи правилника о оцењивању, као и јачању наставничких компетенција. Тим је у великој мери допринео већој отворености школе према родитељима.

 

Чланови тима су: Момчиловић Татјана, Рајковић Мирјана, Кличковић Наташа, Бунош Миљана, Ралетић Гордана, Бранислава Ђурица, Марија Гаћиновић, Гродана Шобот, Јована Ражић, Душанка Черубџић, Марија Брзак, Славица Ђоловић (координатор тима), Татјана Ђуришић (представник родитеља) и 2 представника ученика.