Тим за професионални развој

          Тим за професионални развој обавља следеће послове:

 

          У оставаривању својих циљева Тим за професионални развој ће пружити подршку запосленима у
процесу увођења у посао и припремама за полагања испита за дозволу за рад – лиценцу, пружити
подршку запосленима у процесу развоја каријере – кроз стицање звања и планирање стручног
усавршавања.

 

          Тим за професионални развој сарађује са Стручним активом за развојно планирање и Тимом за
самовредновање у областима које се односе на планирање и праћење сталног стручног
усавршавања у установи. Током свог саветодавног рада у области подршке унапређивању
професионалних компетенција и професионалног развоја запослених, Тим за професионални
развој по потреби остварује сарадњу са надлежним установама које се баве професионалним
развојем запослених у образовању.

 

Чланови Тима за професионални развој:

 

 

1. Ђорђе Искрин, директор школе
2. Татјана Момчиловић, школски психолог
3. Јелица Мијановић, професор
4. Антун Азашевац, професор
5. Драгана Мандић, професор
6. Радослав Туцаков, професор
7. Гордана Швоња, професор
8. Јелена Црнковић, професор
9. Јована Јаковљевић, професор
10. Драгана Цветковић, професор, координатор тима

 

         За све додатне информације можете нас контактирати путем мејл адресе: timzaprofesionalnirazvoj7april@gmail.com