Тим за каријерно вођење

Тим за каријерно вођење у нашој школи постоји од школске 2013/14. године. Чланови су заједничким активностима наставили континуитет у подршци ученицима на путу професионалног развоја. Кроз акционе планове негује се отвореност свих запослених у школи и могућност упознавања са:

Циљ нам је да промовишемо одговоран и активан однос према целоживотном учењу и слободном  развијању сопствених потенцијала. Зато организујемо:

Тим за каријерно вођење ради у следећем саставу: Марија Брзак, Светлана Гурјанов Ташин, Славица Ђоловић, Бранислава Ђурица, Милица Језеркић, Јелена Курбалија,  Александра Лападат Лакић, Ивана Младеновић, Татјана Момчиловић, Бојана Перић Пркосовачки, Ласло Фишер, Моника Цверњек и Слађана Шунка.