Тим за каријерно вођење

Тим за каријерно вођење у нашој школи постоји од школске 2013/14. године. Чланови су заједничким активностима наставили континуитет у подршци ученицима на путу професионалног развоја. Кроз акционе планове негује се отвореност свих запослених у школи и могућност упознавања са:

Циљ нам је да промовишемо одговоран и активан однос према целоживотном учењу и слободном  развијању сопствених потенцијала. Зато организујемо:

Тим за каријерно вођење ради у следећем саставу: Јована Бошњаковић, Славица Ђоловић, Јасмина Ђурић, Љиља Јелић, Марина Јурик, Миљана Бунош, Татјана Момчиловић (координатор),  Јелена Миловић, Наташа Кличковић (записничар), Бојана Перић Пркосовачки,  Ласло Фишер,  Мирјана Рајковић  и  Ивана Цекић.