Тим за заштиту од насиља

Тим за заштиту од насиља, злостављања и занемаривања у образовно-васпитним установама

Задаци тима: