Стоматолошка сестра

Стоматолошка сестра – техничар

Зелена

кошуља са зеленим детаљима

беле панталоне

Програм средњeг стручног образовања за стицање квалификације

Стоматолошка сестра – техничар

Здравство и социјална заштита

IV

четири године

Асистирање у свим областима збрињавања пацијената у стоматологији као и обављање здравствене едукације и  васпитног рада.

Током школовања у смеру стоматолошка сестра техничар се ставља акценат на развој професионалних навика, одговорности, прецизности у раду, стручних вештина, комуникације засноване на етичким принципима, предузетничког духа и здравих животних навика итд.

 

По завршетку школовања наши ђаци су оспособљени за самосталан рад на радном месту стоматолошке сестре-техничара за којим постоји велика потражња.

 

Овај смер уједно пружа сјајну основу за наставак школовања.