Специфичности рада школе

9 образовних профила

У нашој школи спроводи се образовање у 9 образовних профила. Сваки разред има 13 одељења, 5 одељења смера Медицинска сестра – техничар.

Настава је тројезична

За смер Медицинска сестра – техничар настава се одвија на 3 језика. Настава се одвија на српском, међарском и словачком наставном језику.

Ванредно школовање

Школа образује ученике на преквалификацији. Редовним ученицима школе је омогућено упоредо полагање испита за два образовна профила.

Инклузивно образовање

Тим за инклузивно образовање који континуирано ради на праћењу и прикупљању информација о ученицима код којих се појави потреба за неким обликом пружања додатне подршке.