Распоред предавања и вежби

У првом полугодишту шк 2021/2022.год. предвиђена је припремна настава за 1. и 3. годину из свих уписаних образовних профила по следећем распореду:

  • Сва предавања
  • Друга година
  • Прва година
  • Трећа година
  • Четврта година

Здавствена нега

За смер: МСТ Време одржавања: месец октобар

Сазнај више

Анатомија и физиологија

За смерове: МСТ, ПСТ, ЛТ, ФТ, ФАР, СТ, КТ

Сазнај више

Здравствена нега

За смер: МСТ, ПСТ, СТ

Сазнај више

Здравствена нега и рехабилитација

За смер: ФТ

Сазнај више

Аналитичка хемија

За смер: ФАР, ЛТ Време одржавања: месец март

Сазнај више

Здравствена нега 2

За смер: МСТ Време одржавања: месец март

Сазнај више

Латински језик

За смерове: МСТ, ПСТ, ЛТ, ФТ, ФАР, СТ, КТ

Сазнај више

Кинезиологија и масажа

За смер: ФТ Време одржавања: месец март

Сазнај више

Фармацеутска технологија

За смер: ФАР Време одржавања: месец март

Сазнај више

Прва помоћ

За смер: МСТ, ПСТ,ЛТ, ФТ, ФАР, СТ, КТ

Сазнај више

Здравствена нега

За смер: МСТ Време одржавања: месец новембар

Сазнај више

Фармацеутско технолошке операције и поступци

За смер: ФАР Време одржавања: месец новембар, децембар

Сазнај више

Фармакогнозија са фитотерапијом

За смер: ФАР Време одржавања: месец март

Сазнај више

Здравствена нега

За смер: МСТ,

Сазнај више