Пријава испита

Пријава испита  је од 01. до 05. у месецу када је планиран испитни рок. Школа има право да помери време полагања испита, због специфичних и непредвиђених околности. Пријављени испит може се одложити само из оправданих разлога, најмање 2 дана пре планираног испита уз доставу одговарајућег оправдања. Уплата за одложени испит, важиће само за наредни рок. Уколико кандидат не приступи испиту у року за који је пријавио испит, извршена уплата се неће прихватити за наредни рок. Одложени или пропуштени испит мора се поново пријавити за наредни испитни рок. Полагање испита у непарним месецима (јануар, март, мај, септембар, новебар) одржава се последњих пет радних дана у месецу, а у парним месецима (фебруар, април, јун, август, октобар, децембар)  последњих десет радних дана у месецу када је испитни рок.

Матурки испит се полаже у три рока: јануар, јун, август. Пријава испита за матурски испит, је у последњој недељи претхонодног месеца предвиђеног рока – пример: уколико се матурски испит полаже у јуну, испит се пријављује у последњој недељи месеца маја.