Потврде, обрасци и издавање докумената

Потврде, обрасци и издавање докумената

Потврде, обрасци и издавање докумената

Потврде и обрасци

Издавање дупликата дипломе и сведочанства

  1. За издавање дупликата дипломе и сведочанства потребно је најпре огласити неважећим у Службеном гласнику, Јеврејска 13, Нови Сад, или у некој другој пословници Службеног гласника ако лице није из Новог Сада. Потврди из Службеног гласника треба донети у школу или скенирану послати на email
  2. Попуните одговарајући захтев.
    (Захтев за дупликат дипломе или Захтев за дупликат сведочанства
  3. Потребно је извршити уплату.

Издавање уверења