Педагошко-психолошка служба школе

Рад стручних сарадника у школи могли бисмо да представимо кроз набрајање наших основних задатака и послова. Међутим, много је важније да истакнемо задовољство и изазове које проистичу из свакодневних контаката са људима. Жеља за професионалним приступом прожима се са жељом за квалитетним међуљудским односима и добром атмосфером. Разговори и сарадња одвијају се са ученицима, њиховим родитељима и колегама. Циљ је увек исти – да се међусобно подучавамо, да сазревамо и напредујемо у знању, делујемо благовремено и превентивно и дамо подршку.

Упознавање са ученицима и њиховим одрастањем, тече кроз индивидуални и групни рад у одељењу. Најзаступљенији проблеми су они везани за учење, однос према ауторитету и поштовање кодекса понашања. Охрабрујемо наше ученике да их превазиђу, да остваре своје личне циљеве, помажемо им да усвоје оне обрасце понашања који су им неопходни за решавање изазова, јачамо њихово самопоштовање. Ту смо да их подржимо у ванаставним активностима, спортовима и хобијима којима се баве. Помажемо им у избору будућег позива. Подстичемо активизам младих и њихово партиципирање у решавању школских проблема кроз сарадњу са Ученичким парламентом из чега и саме много учимо.

Родитељи су нам важни партнери, те сарадњу и упознавање са њима остварујемо већ на почетку школовања детета, на првом родитељском састанку, заједно са одељењским старешином. Кроз индивидуалне разговоре и тематске родитељске састанке настојимо да им помогнемо у савладавању задатака које носи њихова улога, посебно у узрасту адолесценције.

 

            Заједничким активностима са наставницима подижемо компетенције и настојимо да учење буде активно, а настава занимљива и доступна сваком ученику у безбедном и сигурном окружењу. Поред тога што се и саме континуирано усавршавамо за наш рад, посебну пажњу посвећујемо подршци нашим наставницима у раду са адолесцентима, оцењивању и остваривању улоге одељенског старешине, кроз семинаре посвећене тим темама.

 

Налазимо се у канцеларији број 7, увек можете неког од нас пронаћи, у обе смене (од 8 до 19 часова) или нас контактирати телефоном на број 021/6542-559.

Добро дошли!

Александра Бер-Божић, стручни сарадник-педагог

Татјана Момчиловић, стручни сарадник-психолог

Бојана Перић Пркосовачки, стручни сарадник-педагог

Светлана Гурјанов Ташин, стручни сарадник-психолог