Педијатријска сестра – техничар

Педијатријска сестра – техничар

Роза

кошуља са розе детаљима

беле панталоне

Програм средњeг стручног образовања за стицање квалификације

Педијатријска сестра – техничар

Здравство и социјална заштита

IV

четири године

Циљ стручног образовања ученика на образовном профилу педијатријска сестра техничар је стицање теоријског знања и вештина, односно професионално оспособљавање за рад у области здравствене заштите деце.

Практична настава се одвија у школским кабинетима здравствене неге и на наставним базама, односно у здравственим установама. Поред рада на образовном аспекту код ученика се подстиче развој позитивних особина и навика, као што су хуманост, емпатија и одговорност.

 

Након завршеног школовања педијатријска сестра – техничар је оспособљена за самостално спровођење здравствене неге и за обављање терапијских и дијагностичких процедура по налогу лекара. Радни однос је могуће засновати у амбулантама, домовима здравља и болничким установама које се баве здравственом заштитом деце и омладине.