Педијатријска сестра – техничар

Педијатријска сестра – техничар

Роза

кошуља са розе детаљима

беле панталоне

Програм средњeг стручног образовања за стицање квалификације

Педијатријска сестра – техничар

Здравство и социјална заштита

IV

четири године

Циљ и мотив овог образовног профила јесте жеља да се ради са децом. Ученици стичу теоријска и практична знања о правилној нези и исхрани деце у различитим периодима живота, као и о здравственој нези болесног детета.

Након завршеног школовања педијатријска сестра – техничар је оспособљена за самостално спровођење здравствене неге и за обављање терапијских и дијагностичких процедура по налогу лекара. Радни однос је могуће засновати у амбулантама, домовима здравља и болничким установама које се баве здравственом заштитом деце и омладине.