Начин извођења наставе

Теоријска настава није обавезна. Препоручују се консултације са предметним наставницима које се обављају једном месечно (према утрврђеном распореду за сваки образовни профил).

За присуство на вежбама потребна је униформа и упут који кандидат добија од координатора наставе. Настава вежби за утврђене стручне предмете обавља се у специјализованим школским кабинетима, школским лабораторијама, и у здравственим установама (наставним базама). За све стручне предмете са вежбама предвиђен је број часова које је потребно одвежбати.