Матурски испит

Матурки испит се полаже у три рока: јануар, јун, август. Пријава испита за матурски испит, је у последњој недељи претхонодног месеца предвиђеног рока – пример: уколико се матурски испит полаже у јуну, испит се пријављује у последњој недељи месеца маја.

Приручник за полагање матурског испита доступан је на сајту Завода за унапређење образовања и васпитања.

након којег се,

Приручник садржи општа упутсва о матурском испиту, збирку за припремање испита и проверу стручно-теоријских знања као и листу радних задатака за матурски практичан испит.