Лабораторијски техничар

Лабораторијски техничар

Црвена

дугачак бeли мантил

Програм средњeг стручног образовања за стицање квалификације

Лабораторијски техничар

Здравство и социјална заштита

IV

четири године

Извођење лабораторијских анализа.

Настава смера лабораторијски техничар се одвија кроз часове теорије, вежби и блок наставе. Вежбе се изводе у школским кабинетима који су опремљени у складу са потребама наставе, док се блок настава одржава на наставним базама (лабораторије Дома здравља Нови Сад, Клинички центар Војводине, Институт Сремска Каменица, Институт за јавно здравље Војводине, Ургентни центар).

 

Образовни профил лабораторијски техничар пружа добру основу за даље школовање у области медицине, фармације, хемије и биологије.

Како ми вежбамо

Недељни и годишње фонд часова