Кодекс облачења

Све особе  које улазе у зграду школе  да су  дужне  да буду прикладно одевене и да својим начином одевања не нарушавају углед школе.

 

Неприкладном одећом сматрају се нарочито:

Бермуде, шорц, кратке панталоне (отвореност 1/2, 3/4, 7/8).

1 of 10

Бермуде, шорцићи, “минић”, панталонице дубоко преко колена итд.

2 of 10

Обнажена “гола” рамена.

3 of 10

Мајица на бретеле.

4 of 10

Обућа за ноћни излазак.

5 of 10

Обућа са отвореним прстима као што су папуче, сандале, римљанке итд.

6 of 10

Мајица са непримерним садржајем, натписом, апликацијом, амблемом.

7 of 10

Кеатка мајица, мајица до  пупка.

8 of 10

Кратке сукње и сукње изнад колена.

9 of 10

Исцепане фармцерице и остала подерана одећа.

10 of 10

Бермуде, шорц, кратке панталоне (отвореност 1/2, 3/4, 7/8).

1 of 3

Бермуде, шорцићи, “минић”, панталонице дубоко преко колена итд.

2 of 3

Обнажена “гола” рамена.

3 of 3

Мајица на бретеле.

1 of 4

Обућа за ноћни излазак.

2 of 4

Обућа са отвореним прстима као што су папуче, сандале, римљанке итд.

3 of 4

Мајица са непримерним садржајем, натписом, апликацијом, амблемом.

4 of 4

Кеатка мајица, мајица до  пупка.

1 of 3

Кратке сукње и сукње изнад колена.

2 of 3

Исцепане фармцерице и остала подерана одећа.

3 of 3

Непоштовање правила о одевању представља чињење лакше повреде радне обавезе.

 

Особе које се не буду придржавале правила о одевању ,биће удаљене са наставе и послате кући да се адекватно обуку ,а изостанак у те сврхе ће бити евидентиран као неоправдан.