Историја школе-van upotrebe

16. септембар 1946. године одржан је први час – прве генерације. Директор је била др Вида Деканић. Тема првог часа је била циљеви и задаци нове школе, важност позива медицинских сестара и присуствовало је 40 ученица.

prvi cas-op
Први час
Ученице на практичној настави 1947.
1948.

Од 1948. године Средња медицинска школа се формира, најпре од две школе, од Државне школе за медицинске техничаре и Државне школе за (више) медицинске лаборанте.У другом полугодишту им се прикључује и трећа школа Државна школа за медицинске сестре – лекарске помоћнике која се 1952. године опет издваја у самосталну до 1959/60. године када је припојена новоформираној Медицинској школи.

Формирана 29. јануара 1960. године од Средње медицинске школе и Школе за лекарске помоћнике школа има:

Лекарски помоћници на пракси у
Главној покрајинској болници 1955. годин
1963.

У периоду 1963 – 1977 формира се Школски медицински центар од три школе: Медицинска школа, Зуботехничка школа, Школа за квалификоване раднике у здравству – зубни асистенти. Школски медицински центар је имао 41 одељење, 1251 ученика. 

Све до 1977. ова установа је имала назив Школски медицински центар. Од 1977. школа постаје васпитно – образовна организација позивноусмереног образовања и васпитања средњег ступња, а установа мења назив у Медицинска школа “7. апил”

1977.

У периоду 1977 – 1987 центар је постао васпитно – образовна организација позивноусмереног образовања и васпитања средњег ступња. До 1987. године школовање је било двогодишње. Од 1987. године школовање је четворогодишње. Формирају се образовни профили који су и данас актуелни:

У периоду од 1947 до 2003. године школу је завршило 14 896 редовних (сестринска занимања 5432 ученика) и 1748 ванредних ученика (сестринска занимања 1100 ученика). Успешност ученика који су матурирали са одличним успехом је изнад 50%. Број радника школе који су учествовали у остварењу овако доброг успеха ученика, од почетка рада школе: 910 радника, око 800 у наставном процесу. Од тога 270 професора, 245 лекара, 31 стоматолог, преко 150 наставника са вишом и средњом стручном спремом, наставни кадар углавном женског пола. Променило се 26 директора.