Документи

Статут

Статут Медицинске школе "7. април"
у Новом Саду

Сазнај више

Акти школе

Правилници, пословници
и протоколи.

Сазнај више

Информатор о раду

Ћирилична и латинична
верзија документа.

Сазнај више

Јавне набавке

Планови јавних набавки.
Јавне набавке за 2021. годину.

Сазнај више

Финансијски планови

Финансијски планови
и извештаји.

Сазнај више

Потврде и обрасци

Потврде и обрасци.
Издавање докумената на захтев.

Сазнај више

Закуп школског простора

Закони, уредбе,
одлуке и огласи.

Сазнај више