Гинеколошко акушерска сестра

Гинеколошко акушерска сестра

Роза

кошуља са розе детаљима

беле панталоне

Програм средњeг стручног образовања за стицање квалификације

Гинеколошко акушерска сестра

Здравство и социјална заштита

IV

четири године

Циљ образовања ученика образовног профила гинеколошко акушерска сестра, јесте стицање општих и стручних знања као и професионалних вештина у раду са трудницама, породиљама и гинеколошким болесницама, неговање, очување и унапређање здравља жене.

Школовање гинеколошко акушерских сестара у Медицинској школи “ 7.април”, почело је давне 1963. године када је и формиран Школски медицински центар.

 

Професионалне вештине ученици стучу у модерно опремљеним кабинетима за општу и специјалну здравствену негу у оквиру школе, као и на наставним базама у оквиру Клиничког центра Војводине.

 

Након завршетка школовања, ученици су оспособљени за рад у области опште и специјалне здравствене неге и лечења. Могућност запошљавања је у домовима здравља као и у стационарним здравственим установама.