Ванредно школовање

Ванредни ученик се уписује у средњу школу ради завршетка започетог школовања, ради преквалификације, ради упоредног савладавања школског програма или дела школског програма за други образовни профил. Преквалификацију могу да упишу кандидати који су завршили било коју четворогодишњу средњу школу (гимназију или стручну школу).

Право на ванредно школовање могу стећи следећи ученици:

Занимања која се могу стећи у нашој школи су:

Програм преквалификације траје две школске године (I-II и III-IV).