Еразмус+

 Eразмус+ пројекат „Геријатрија“ пројекат за шк. 2020/21          logosbeneficaireserasmusleft en
   

Eразмус+ пројекат „Геријатрија“ биће реализован током школске 2020/2021. године. Одобрен је за финансирање у оквиру Еразмус+ програма Европске уније као компонента КА102 – ВЕТ Пројекти мобилности у области стручног образовања и обука. Медицинска школа Зајечар је подносилац пројекта у име конзорцијума са Медицинском школом „7. април” из Новог Сада и Медицинском школом са домом ученика „Сестре Нинковић” из Крагујевца. Пројекат је проистекао из заједничких потреба школа конзорцијума као што су: унапређивање наставног процеса, компетенција наставника и ученика, подршке ученицима, успостављање и развијање сарадње са другим институцијама у земљи и Европској унији које се баве образовањем и обуком стручног кадра у области здравства.

           postbullets  Циљеви Eразмус+ пројекта „Геријатрија“

        postbullets Представљање пројекта

          postbullets Конкурс за ученике  skini1

        postbullets Конкурс за наставнике  skini1 

        postbullets Презентација Еразмус+ пројекта „Геријатрија“  skini1 Microsoft PowerPoint 2019 Icon 

 

 Еразмус+ пројекат
 “Повежи се, научи, примени за боље здравље“
пројекат за шк. 2019/20       logosbeneficaireserasmusleft en
Еразмус+ пројекат “Повежи се, научи, примени за боље здравље“
Пројекат ће бити реализован током школске 2019/2020.године и одобрен је за финансирање у оквиру Еразмус+ програма Европске Уније као компонента КА 1-ВЕТ Пројекти мобилности у области стручног образовања и обука. ”
    facebook follow