Тим за самовредновање

Самовредновање је поступак којим се вреднује сопствена пракса и сопствени рад, полазећи од анализе шта је и како је урађено. Три основна питања су у средишту процеса самовредновања:

  postbullets  Колико је добра наша школа?

  postbullets  Како то знамо?

  postbullets  Шта треба да учинимо да буде још боља?

Циљ самовредновања је унапређивање квалитета рада школе. Самовредновање је истовремено и знак да је школа спремна да прихвати  одговорност за сопствени рад и развој.

Тим за самовредновање формиран је у септембру 2009.године.

Од оснивања, тим сарађује са другим тимовима и секцијама у школи. Тим је узео активно учешће у изради кодекса понашања, усаглашавању критеријума оцењивања, анализи правилника о оцењивању, као и јачању наставничких компетенција. Тим је у великој мери допринео већој отворености школе према родитељима.

Чланови тима су: Момчиловић Татјана, Рајковић Мирјана, Кличковић Наташа, Бунош Миљана, Ралетић Гордана, Бранислава Ђурица, Марија Гаћиновић, Славица Ђоловић (координатор тима), представник родитеља и 2 представника ученика.

РЕЗУЛТАТИ САМОВРЕДНОСВАЊА   skini1
ПРЕПОРУКЕ ЗА УНАПРЕЂИВАЊЕ РАДА skini1