Ученици другог разреда су у периоду од 03. до 05. 04. 2015. путовали на студијско путовање – екскурзију у Словенију. На пут су ишли ученици одељења ЗТ 2, МСТ 2/1, МСТ 2/2, MСТ 2/3 и СТ 2, укупно њих 103, у пратњи њихових одељењских старешина и директора школе. Путовање је реализовано на основу позивног писма Здравствене школе из Љубљане, са којом успешно сарађујемо на размени искустава. Ученике је на путовању пратио и лекар, ангажован од…