Јавне набавке

  postbullets   Правилник  о ближем уређивању поступка јавне набавке      skini1 

  postbullets   План јавних набавки за 2017. годину       skini1

Јавне набавке 2016/17 и 2017/18

 

ЈАВНЕ НАБАВКЕ Број 3 за 2018. годину   

 КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ - ЕЛЕКТРИЧНА ЕНРГИЈА У 2018. ГОДИНИ ЈНМВ – 3/2018

skini1
 - ПОЗИВ за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности - набавка добара - електрична енергија ЈНMВ 3/2018 skini1

 

ЈАВНЕ НАБАВКЕ Број 1 за 2018. годину   

 - КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ РАДОВА ЗАМЕНИ ДОТРАЈАЛЕ ПОДНЕ ОБЛОГЕ
   И БОЈАДЕРСКИ РАДОВИ  У УЧИОНИЦАМА сутерен 3 и сутерен 4 ЈНМВ –1/2018

  skini1
 - ПОЗИВ за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности  – радова - текуће одржавање-замена
   дотарјале пвц подне облоге
и бојадерски радови у учионицама сутерен 3 и 4 број ЈНMВ 1/2018
  skini1
 - Одлука о додели уговора у поступку јавне набавке мале вредности 1/2018   skini1

 

ЈАВНЕ НАБАВКЕ Број 6 за 2017. годину   

 КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ УСЛУГА – ОБЕЗБЕЂЕЊЕ УЧЕНИКА И ШКОЛЕ ЈНМВ – 6/2017

skini1
 - ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА У ПОСТУПКУ ЈНМВ УСЛУГА- ОБЕЗБЕЂЕЊЕ УЧЕНИКА И ШКОЛЕ број ЈНMВ 6/2017 skini1
 - ОДГОВОР НА ПИТАЊЕ skini1
 - ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЕ ЗА ЗА ЈНМВ 6/2017 skini1
 - ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЗА ЈНМВ 6/2017 skini1
 - ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА skini1
 - ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ЈНМВ 6/2017 – ОБЕЗБЕЂЕЊЕ УЧЕНИКА И ШКОЛЕ skini1

 

ЈАВНЕ НАБАВКЕ Број 5 за 2017. годину   

 КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ РАДОВА  НА ИНВЕСТИЦИОНОМ ОДРЖАВАЊУ –ЗАМЕНИ ДОТАРЈАЛОГ МЕТАЛНО-
   СТАКЛЕНОГ  
ПОРТАЛА -ПВЦ ПОРТАЛОМ НА ГЛАВНОМ УЛАЗУ ШКОЛЕ И ЗАМЕНИ ДОТАРЈАЛЕ ПВЦ ПОДНЕ ОБЛОГЕ У УЧИОНИЦАМА И
   КАБИНЕТИМА - ЈНМВ – 5/2017 -РЕЗЕРВИСАНА ЈАВНА НАБАВКА

skini1
 - ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДОСТИ РАДОВА- ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ- ЗАМЕНА
   
ДОТАРЈАЛОГ МЕТАЛНО-СТАКЛЕНОГ ПОРТАЛА -ПВЦ ПОРТАЛОМ НА ГЛАВНОМ УЛАЗУ ШКОЛЕ И ЗАМЕНА ДОТАРЈАЛЕ ПВЦ ПОДНЕ ОБЛОГЕ У
   
УЧИОНИЦАМА И  КАБИНЕТИМА   број ЈНMВ  5/2017 – РЕЗЕРВИСАНА ЈАВНА НАБАВКА
skini1
 - ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА skini1
 - ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ЈНМВ 5/2017  skini1

 

ЈАВНЕ НАБАВКЕ Број 4 за 2017. годину   

 КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ УСЛУГА - ОСИГУРАЊА

skini1
 - ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДОСТИ УСЛУГА - ОСИГУРАЊЕ број ЈНMВ 4/2017 skini1
 - ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА skini1
 - ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ЈНМВ 4/2017  skini1

 

ЈАВНЕ НАБАВКЕ Број 3 за 2017. годину   

 КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ РАДОВА  – ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ НА ПОБОЉШАЊУ УСЛОВА КОРИШЋЕЊА ОБЈЕКТА – ОДРЖАВАЊЕ САНИТАРНИХ ЧВОРОВА,ПОДПОДНОГ РАЗВОДА ГРЕЈАЊА ( ЗАМЕНА ДОТРАЈАЛИХ ЦЕВИ) НА ОБЈЕКТУ СРЕДЊЕ МЕДИЦИНСКЕ ШКОЛЕ ‘‘7 .АПРИЛ’’ У НОВОМ САДУЈНОП – 3/2017 -РЕЗЕРВИСАНА ЈАВНА НАБАВКА

skini1
 - ПОЗИВ За подношење понуда у поступку јавне набавке отворени поступак радова-  резервисана набавка – јноп 3/2017 skini1
 - ИЗМЕНА  И  ДОПУНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ skini1
 - Одлука о додели уговора у поступку јавне набавке број 3 за 2017. годину skini1
 - Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку број 3 за 2017. годину skini1

 

ЈАВНЕ НАБАВКЕ Број 2 за 2017. годину   

 - КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ДОБАРА - СРЕДСТВА
   ЗА ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ ЈНМВ 2/2017

  skini1
 - ПОЗИВ За подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности – набавка добара – средства за одржавање хигијене број 2/2017   skini1
 - Одлука о додели уговора у поступку јавне набавке број 2 за 2017. годину   skini1
 - Обавештенје о закљученом уговору   skini1

 

ЈАВНЕ НАБАВКЕ Број 1 за 2017. годину   

 - КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ  - ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА У 2017. ГОДИНИ

  skini1
 - ПОЗИВ За подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности –  набавка добара – електрична енергија број 1/2017   skini1
 - ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ број 1 за 2017.   skini1
 - Обавештенје о закљученом уговору   skini1