Јавне набавке

  postbullets   Правилник  о ближем уређивању поступка јавне набавке      skini1 

  postbullets   План јавних набавки за 2019. годину       skini1 
  postbullets   План јавних набавки за 2019. годину (измене и допуне број 2   skini1 
  postbullets   План јавних набавки за 2019. годину (измене и допуне број 3)    skini1

  postbullets    План јавних набавки за 2019. годину (измене и допуне број 4)   skini1

  postbullets    План јавних набавки за 2019. годину (измене и допуне број 5)    skini1

Јавне набавке 2018/19 и 2019/20

 postbullets  ОДЛУКА, ОБРАЗЛОЖЕЊЕ О ЗАКУПУ НЕПОКРЕТНОСТИ (КАНТИНЕ)  skini1

ЈАВНЕ НАБАВКЕ Број 10 за 2019. годину   

 - КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА – ИЗРАДА СТУДИЈЕ ИЗВОДЉИВОСТИ 10/2019

skini1
 - ПОЗИВ за подношење понуда У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
   МАЛЕ ВРЕДОСТИ УСЛУГА- ИЗРАДА СТУДИЈЕ ИЗВОДЉИВОСТИ -јнmв 10/2019
skini1
 - ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 
skini1
 - ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЗА јнmв 10/2019 skini1
 - ПИТАЊА И ОДГОВОРИ skini1
 - Одлука о додели уговора за јнmв 10/2019 skini1

 

ЈАВНЕ НАБАВКЕ Број 9 за 2019. годину   

 - КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРАЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА
    опрема за образовање козметичких техничара- набавка апарата намењен
    за 
демонстрацију вежби – Окси апарат за третмане лица
– 9/2019

skini1
 - ПОЗИВ за подношење понуда У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДОСТИ НАБАВКА ДОБАРА - набавка апарата намењен
   за демонстрацију вежби – Окси апарат за третмане лица  -јнmв 9/2019
skini1
 - ПОНОВЉЕНА ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДОСТИ НАБАВКА ДОБАРА - набавка апарата намењен
   за демонстрацију вежби – Окси апарат за третмане лица -јнmв 9/2019

 - КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ПОНОВЉЕБУ ЈАВНУ НАБАВКУ– јнмв 9/2019

skini1
 - ПОЗИВ за подношење понуда у поступку ПОНОВЉЕНЕ јавне набавке  -јнmв 9/2019 skini1

 

ЈАВНЕ НАБАВКЕ Број 8 за 2019. годину   

 - КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ НАБАВКА УРЕЂАЈА
    ЗА ДЕМОНСТРАЦИЈУ ВЕЖБИ – МОДЕЛИ ЛУТКЕ за наставу вежби  ЈНМВ – 8/2019

skini1
 - ПОЗИВ за подношење понуда у поновљеном поступку јавне набавке мале вредости
   набавка добара - набавка апарата намењен за демонстрацију вежби – модели лутке за наставу вежби -јнmв 8/2019
skini1
 - Одлука о додели уговора skini1

 

ЈАВНЕ НАБАВКЕ Број 7 за 2019. годину   

 КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ УРЕЂАЈИ ЗА
   ОПРЕМАЊЕ КАБИНЕТА ЛАБОРАТОРИЈСКИХ ТЕХНИЧАРА ЈНМВ – 7/2019

skini1
 - ПОЗИВ за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности
   УРЕЂАЈИ ЗА ОПРЕМАЊЕ КАБИНЕТА ЛАБОРАТОРИЈСКИХ ТЕХНИЧАРА  -јнmв 7/2019
skini1
 - ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ -јнмв 7/2019
skini1
 - Додатна појашњења
skini1
 - Додатна појашњења 2
skini1
 - Додатна појашњења 3
skini1
 - Додатна појашњења 4
skini1
 - Додатна појашњења 5
skini1
 - Одлука о обустави поступка јнmв 7/2019
skini1
 - Обавештење о обустави поступка јнmв 7/2019
skini1
 - КОНКУРСНА  ДОКУМЕНТАЦИЈА  У  ПОНОВЉЕНОМ ПОСТУПКУ јнmв 7/2019 skini1
 - ПОЗИВ за подношење понуда у поновљеном поступку јавне набавке мале вредности
   УРЕЂАЈИ ЗА ОПРЕМАЊЕ КАБИНЕТА ЛАБОРАТОРИЈСКИХ ТЕХНИЧАРА  -јнmв 7/2019
skini1
 - Одлука о додели уговора јнmв 7/2019
skini1
 - Обавештење о закљученом уговору јнmв 7/2019
skini1

 

ЈАВНЕ НАБАВКЕ Број 6 за 2019. годину   

 КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ УСЛУГА ОСИГУРАЊА  ЈНМВ – 6/2019

skini1
 - ПОЗИВ за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности УСЛУГА ОСИГУРАЊА  -јнmв 6/2019 skini1
 - Одлука о додели уговора јнmв 6/2019 skini1
 - Обавештење о закљученом уговору јнmв 6/2019 skini1

 

ЈАВНЕ НАБАВКЕ Број 5 за 2019. годину   

 КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ РАДОВА ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ
    НА ПОСТОЈЕЋЕМ ТОПЛОВОДУ (ГРАНА 2 И ГРАНА 4) И ПОСТОЈЕЋОЈ РАЧУНАРСКОЈ
    МРЕЖИ У МЕДИЦИНСКОЈ ШКОЛИ "7 АПРИЛ"  ЈНМВ – 5/2019

skini1
 - ПОЗИВ за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности у поступку јавне набавке
   мале вредости радова- текуће одржавање на постојећем топловоду (грана 2 и грана 4) и
   постојећој рачунарској мрежи у медицинској школи "7 април" -јнmв 5/2019
skini1
 - Одлука о додели уговора јнmв 5/2019 skini1
 - Обавештење о закљученом уговору 5/2019 skini1

 

ЈАВНЕ НАБАВКЕ Број 1 за 2019. годину   

 -КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ - ЕЛЕКТРИЧНА ЕНРГИЈА У 2019. ГОДИНИ ЈНМВ – 1/2019

skini1
 - ПОЗИВ за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности - набавка добара - електрична енергија ЈНMВ 1/2019 skini1
 - Одлука о додели уговора - набавка добара - електрична енергија ЈНMВ 1/2019 skini1
 - Обавештење о закљученом уговору skini1

 

ЈАВНЕ НАБАВКЕ Број 2 за 2019. годину   

 КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ - МАТЕРИЈАЛ ЗА ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ ЈНМВ – 2/2019

skini1
 - ПОЗИВ за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности – резервисана јавна набавка
 - набавка добара – материјал за одржавање хигијене број 2/2019
skini1
 - Одлука о додели уговора за ЈНМВ број 2/2019 skini1
 - Обавештење о закљученом уговору skini1

 

ЈАВНЕ НАБАВКЕ Број 11 за 2018. годину  

 - ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДОСТИ УСЛУГА -
   ИЗРАДА ПРОЈЕКТА ДОГРАДЊЕ ОБЈЕКТА - ЈНMВ 11/2018

skini1
 - КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за ЈНМВ број 11/2018 skini1
 - Одлука о додели уговора за ЈНМВ број 11/2018 skini1

 

 

 

 

 

 

 

ЈАВНЕ НАБАВКЕ Број 10 за 2018. годину  

 - ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДОСТИ УСЛУГА - ОБЕЗБЕЂЕЊЕ
   УЧЕНИКА И ШКОЛЕ број ЈНMВ 10/2018

skini1
 - КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за ЈНМВ број 10/2018 skini1
 - ИЗМЕНА И ДОПУНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈА за ЈНМВ број 10/2018 skini1
 - Одлука о додели уговора за ЈНМВ број 10/2018 skini1
 - Обавештење о закљученом уговору skini1

 

 

 

 ЈАВНЕ НАБАВКЕ Број 9 за 2018. годину (поновљен)  

 - ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДОСТИ - 
    ЦЕНТРИФУГАЛНО ИНДУКЦИОНИ АПАРАТ ЗА ЛИВЕЊЕ ЛЕГУРА
    СА ВИСОКОМ ФРЕКВЕНЦИЈОМ број ЈНMВ 9/2018

skini1
 - КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за ЈНВМ број 9/2018 skini1
 - Обавештење о закљученом уговору за ЈНМВ број 9/2018 skini1
 - Одлука о додели уговора за ЈНМВ број 9/2018 skini1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЈАВНЕ НАБАВКЕ Број 9 за 2018. годину  

 - ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДОСТИ - 
   ЦЕНТРИФУГАЛНО ИНДУКЦИОНИ АПАРАТ
   ЗА ЛИВЕЊЕ ЛЕГУРА СА ВИСОКОМ ФРЕКВЕНЦИЈОМ број ЈНMВ 9/2018

skini1
 - КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за ЈНВМ број 9/2018 skini1
 - ОДЛУКА О ОБУСТАВИ за ЈНВМ број 9 skini1
 - ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ за ЈНВМ број 9 (образложење) skini1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЈАВНЕ НАБАВКЕ Број 8 за 2018. годину  

 - ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДОСТИ - АПАРАТ ЗА
   КИНЕЗИТЕРАПИЈУ И РАДИО ТАЛАСИ број ЈНMВ 8/2018

skini1
 - КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА skini1
 - ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА skini1
 - Обавештење о закљученом уговору skini1

 

 

 

 

 

  
 

ЈАВНЕ НАБАВКЕ Број 7 за 2018. годину  

 - ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДОСТИ - КАПИТАЛНО ОДРЖАВАЊЕ
   ОБЈЕКТА ЗА ПОТРЕБЕ ОБРАЗОВАЊА
 број ЈНMВ 7/2018

skini1
 - КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА skini1
 - Одлука о додели уговора skini1
 - Обавештење о закљученом уговору skini1


 

 

 

 

ЈАВНЕ НАБАВКЕ Број 4 за 2018. годину  

 - ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДОСТИ УСЛУГА- ОСИГУРАЊЕ број ЈНMВ 4/2018

skini1
 - КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА skini1
 - ОДЛУКА ДОДЕЛИ УГОВОРА skini1

 - ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДОСТИ УСЛУГА- ОСИГУРАЊЕ број ЈНMВ 4/2018

skini1

 

 

 

 

 

 

 

 

ЈАВНЕ НАБАВКЕ Број 5 за 2018. годину   
 - ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДОСТИ РАОВА- ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ И ПОПРАВКЕ
  ЗГРАДА И ОБЕЈКАТА- Занатски радови у уционици на 2 спрату, и замена и поправка санитарних цворова поред сале за физичко -ЈНMВ 5/2018
 skini1
 - КОНКУРСНА  ДОКУМЕНТАЦИЈА    skini1
 - ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА    skini1
 - ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДОСТИ РАОВА- ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ И ПОПРАВКЕ
  ЗГРАДА И ОБЕЈКАТА ЈНMВ 5/2018
 skini1


 
ЈАВНЕ НАБАВКЕ Број 2 за 2018. годину   

 КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ - СРЕДСТВА ЗА ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ ЈНМВ – 2/2018

skini1
 - ПОЗИВ за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности – резервисана јавна набавка
 - набавка добара – средства за одржавање хигијене број 2/2018
skini1
 - ОБАВЕШТЕЊЕ о продужењу рока skini1
 - ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ skini1
 - Обавештење о закљученом уговору skini1
 - Одлука о додели уговора skini1

ЈАВНЕ НАБАВКЕ Број 3 за 2018. годину   

 КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ - ЕЛЕКТРИЧНА ЕНРГИЈА У 2018. ГОДИНИ ЈНМВ – 3/2018

skini1
 - ПОЗИВ за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности - набавка добара - електрична енергија ЈНMВ 3/2018 skini1
 - Одлука о додели уговора у поступку јавне набавке мале вредности 3/2018 skini1
 - Обавештење о закљученом уговору 3/2018 skini1

 

ЈАВНЕ НАБАВКЕ Број 1 за 2018. годину   

 - КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ РАДОВА ЗАМЕНИ
   ДОТРАЈАЛЕ ПОДНЕ ОБЛОГЕ

   И БОЈАДЕРСКИ РАДОВИ  У УЧИОНИЦАМА сутерен 3 и сутерен 4 ЈНМВ –1/2018

  skini1
 - ПОЗИВ за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности  – радова - текуће одржавање-замена
   дотарјале пвц подне облоге
и бојадерски радови у учионицама сутерен 3 и 4 број ЈНMВ 1/2018
  skini1
 - Одлука о додели уговора у поступку јавне набавке мале вредности 1/2018   skini1
 - Обавештење о закљученом уговору ЈНМВ –1/2018   skini1