Тим за каријерно вођење

Тим за каријерно вођење у нашој школи постоји од школске 2013/14. године. Чланови су заједничким активностима наставили континуитет у подршци ученицима на путу професионалног развоја. Кроз акционе планове негује се отвореност свих запослених у школи и могућност упознавања са:
   postbullets   индивидуалним карактеристикама, спобностима и склоностима
   postbullets   мрежом школа за више нивое образовања
   postbullets   различитим видовима стручног усавршавања
   postbullets   могућностима запошљавања и ситуацијом на тржишту рада
   postbullets   образовним профилима у школи

 Циљ нам је да промовишемо одговоран и активан однос према целоживотном учењу и слободном  развијању сопствених потенцијала. Зато организујемо:
   postbullets   Сајам високих школа - као домаћини
   postbullets   Отворена врата - за ученике основних школа и њихове родитеље
   postbullets   наступ на Сајму образовања "Путокази"
   postbullets   каријерно информисање и саветовање ученика у педагошко-психолошкој служби
   postbullets   Пројекат "Каријера & ја" на часу грађанског васпитања
   postbullets   посете основним школама и предшколским установама
   postbullets   предавања реномираних стручњака
   postbullets   презентацију школског рада путем званичног сајта и часописа "Дрво живота"
   postbullets   сарадњу са: Црвеним крстом, Клиничким центром Војводине, Институтима у Сремској Каменици, Институтом за јавно здравље Војводине, Домом здравља Нови Сад, Националном службом за запошљавање, канцеларијама за младе и другим институцијама и организацијама од јавног значаја

Тим за каријерно вођење ради у следећем саставу: Јована Бошњаковић, Славица Ђоловић, Јасмина Ђурић, Љиља Јелић, Марина Јурик, Миљана Бунош, Татјана Момчиловић (координатор),  Јелена Миловић, Наташа Кличковић (записничар), Бојана Перић Пркосовачки,  Ласло Фишер,  Мирјана Рајковић  и  Ивана Цекић .