• Одлука о обустави рада
    nema skole

    На предлог Покрајинског секретаријата за здравство број 20/2020 од 11.02.2020. године, покрајински секретар за образовање, прописе, управу и националне мањине-националне заједнице доноси ОДЛУКУ о обустави рада.


    У Медицинској школи "7. април" Нови Сад од 12.02. до 21.02.2020. неће бити наставе.

    Погледај више...

Тим за инклузију

Стручни тим за инклузивно образовање реализује активности везане за примену принципа инклузивног образовања утврђених законским и подзаконским актима.

Током школске године тим континуирано ради на праћењу и прикупљању информација о ученицима код којих се појави потреба за неким обликом пружања додатне подршке, праћењу напредовања ученика, као и на пружању подршке наставницима при изради и спровођењу мера индивидуализације, изради педагошког профила, успостављању сарадње са родитељима.Посебан акценат, ове школске године, стављамо на подизање квалитета комуникације са особама оштећеног слуха, кроз укључивање саме деце са оштећењем слуха у едукацију својих вршњака о проблематици слушног оштећења, као и кроз предавања стручњака из те области.

Током школске 2016/2017 стручни тим за инклузивно образовање наставља сарадњу са Мрежом подршке инклузивном образовању, ШОСО Милан Петровић, Удружењем МНРО.

Чланови стручног актива за инклузивно образовање у школској 2016/2017 години:

postbullets   Ђорђе Искрин, директор школе
postbullets   Александра Бер-Божић, школски педагог
postbullets   Татјана Момчиловић, школски психолог
postbullets   Бојана Перић-Пркосовачки, школски педагог
postbullets   Снежана Радишић, професор
postbullets   Данијела Ковачевић, професор
postbullets   Далиборка Кокотовић, професор
postbullets   Драгослава Крњаић Шишарица, професор
postbullets   Светлана Гурјанов Ташин, професор-координатор тима