• Одлука о обустави рада
  nema skole

  На предлог Покрајинског секретаријата за здравство број 20/2020 од 11.02.2020. године, покрајински секретар за образовање, прописе, управу и националне мањине-националне заједнице доноси ОДЛУКУ о обустави рада.


  У Медицинској школи "7. април" Нови Сад од 12.02. до 21.02.2020. неће бити наставе.

  Погледај више...

Тим за заштиту од насиља, злостављања и занемаривања у образовно-васпитним установама

Задаци тима:

 •  postbullets   припрема програм заштите
   postbullets   информише о планираним активностима
   postbullets   учествује у обукама за развијање компетенција
   postbullets   предлаже мере за превенцију и заштиту, организује консултације и учествује у процени ризика
         и доношењу одлука о поступцима у случајевима сумње или дешавања насиља, злостављања и занемаривања
 •  postbullets   укључује родитеље у  активности
   postbullets   прати и процењује ефекте предузетих мера
   postbullets   сарађује са стручњацима из других надлежних органа
   postbullets   води и чува документацију
   postbullets   извештава стручна тела и органе управљања
 Програм заштите    skini1
 Облици насиља и мере интервенције    skini1
 Акциони план тима за заштиту    skini1