Предвиђено трајање пројекта је годину дана. Централна активност пројекта је мобилност. Пројектат предвиђа учешће по шесторо ученика 3. и 4. разреда образовног профила медицинска - сестра техничар и једног наставника здравствене неге из сваке школе који ће боравити 14 дана у три различите државе - Немачкој, Италији и Малти, где ће обављати праксу у геријатријској установи по унапред утврђеном плану. Ученици и наставник који ће учествовати у пројекту биће изабрани по унапред утврђеним критеријумима који…
Развијање стручних компетенција ученика у смислу стицања нових знања и вештина из области здравствене неге геријатријске популације; Унапређивање квалитета наставе кроз размену искустава и стручно усавршавање наставника и ученика; Усавршавање језичких компетенција ученика и наставника и вештина комуникације; Развијање социјалних вештина, толеранције и емпатије према старијим особама, стицање самопоуздања у практичном раду; Јачање дигиталних компетенција ученика и наставника; Развијање мултикултуралне свести боравком у другој земљи и упознавањем њених географских одлика, историје, културе и обичаја; Осавремењивање…
Драги ученици осмих разреда, позивамо вас да погледате кратак видео и "завирите" у једну од активности коју смо реализовали у нашоj школи.
Ученици, учесници Еразмус +пројекта „Повежи се, научи, примени за боље здравље“, који су боравили у Солуну у новембру, су у периоду од 10.фебруара до 05.марта 2020. године пренели своја искуства свим ученицима МСТ смера (у 20 одељења).По принципу вршњачке едукације, ученици су у паровима сами креирали материјал путем којег су упознали ученике са здравственим системом у Грчкој, начину школовања њихових вршњака и направили паралелу у функционисању ових система у две земље.   „Делимо искуства Еразмус…
    Ученице Анђела Кужет (МСТ 3-2) и Ема Полаковић (МСТ 3-4) су у среду 22.01.2020. на састанку Ученичког парламента подеилле своја искуства са размене из Солуна у оквиру Еразмус + пројекта "Повежи се, научи,  примени за боље здравље"Ученици су се упознали са предностима и могућностима Еразмус пројекта и активностима које су реализоване током две недеље боравка у Грчкој последње две недеље новембра.  
Наставник здравствене неге Далибор Бокан је у четвртак 26. и петак 27. децембра 2019. наставницима наше школе, на Стручном већу здравствене неге а потом и на Наставничком већу представио искуства из Солуна у оквиру Еразмус+ пројекта „Повежи се, научи, примени за боље здравље“ Наставници здравствене неге  су веома детаљно упознати са конкретним болницама које су ученици и наставници посетили, са начинима функционисања сваког одељења, како изгледа нега пацијената, каква је улога медицинског радника, али и породице…
Tим задужен за културолошку, језичку и психолошку припрему ученика одабраних за мобилност je у оквиру Еразмус+ пројекта „Повежи се, научи, примени за боље здравље“ , у периоду од 16.октобра до 8.новембра 2019., реализовао десет радионица са ученицима. Радионице су биле прилика да се 12 ученика и 2 наставника који путују у Солун међусобно упознају. Учесници су током четири недеље развијали и вежбали своје знање енглеског језика, како употребу језика у свакодневној комуникацији тако и употребу…
У петак 18.октобра 2019. нашу школу су посетиле представнице партнерске организације LLC Ipodomi из Солуна Синани Елени Иоана, директорка и Јована Маленовић, координаторка за школе у Србији. Том приликом се Еразмус+ тим упознао са партнерима, договорени су детаљи везани за пут ученика и наставника у Солун, усаглашена је потребна пратећа документација и потписани уговори о учењу, мобилности наставника и обавези поштовања захтева у погледу квалитета за мобилност Представнице су присуствовале и припреми ученика који иду…
Еразмус+ пројекат „Повежи се, научи, примени за боље здравље“ предствљен на седницама Савета родитеља и Наставничког већа, као и на Школском одбору