О настави

У нашој школи,образује се 9 образовних профила. Настава је тројезична, изводи се на српском, мађарском и словачком наставном језику. Сваки разред има 13 одељења, 1 одељење на мађарском, 1 одељење на словачком и 11 одељења на српском наставном језику. Спроводи се инклузивно образовање и реализује вишефонтална настава. Школа образује ученике на преквалификацији.

Организација наставе реализована је у две смене. Наставни дан се одвија у оквиру 14 школских часова, што је велики организациони успех с обзиром на велики број ђака и одељења које наша школа броји. Преподневна настава од 8:00 до 13:55 намењена је ученицима првих и других разреда, док је поподневна наастава од 14:00 до 19:05 намењена ученицима трећих и четвртих разреда.
Сва одељења не почињу увек стриктно наставу почетком својих смена, нити завршавају у исто време. Захваљујући довољном броју учионица, као и добром опремљеношћу, добро осмишљеном распореду омогућено квалитетно и несметано одвијање наставa.

Настава код већине стручних предметаодвија се делом у склопу редовне недељне сатнице, а делом преко распореда блокова вежби, које су прописане планом реализације наставе у блоку "ВЕЖБЕ У БЛОКУ". Тога дана одељење нема редовну наставу, већ по посебној сатници (у договору са предметним наставником) похађа наставу. У зависности од предмета, настава у блоку се често реализује у медицинским установама ван школе.

Такође, сваки наставник је дужан да објави распоред допунске наставе како би рад са ученицима који постижу слабије резултате био редовнији и систематичан.

Родитељи имају могућност да контактирају одељенске старешине, у складу са распоредом пријема родитеља.