Упоредно полагање испита за два смера

Редовним ученицима школе је омогућено упоредо полагање испита за два образовна профила. Након завршеног 1. разреда, родитељи заинтересованих ученика подносе молбу, за упоредо полагање испита, (на жељеном смеру) на протокол школе. Молба се подноси до 31.08., за наредну школску годину. По позитивно решеној молби, родитељи заинтересованих ученика потписују уговор са школом и добијају решење о признавањау испита. Ученици се затим прикључују ученицима на преквалификацији и заједно са њима слушају предавања. Пријава испита и испитни рокови су исти као и за ученике на преквалификацији, погледати горе.

Све потребне информације можете добити од референта за ученичка питања, Љубице Ђурђев, канцеларија број 9., или у секретеријату школе, канцеларија број 5.