Испитни рокови

Распоред испита према испитним роковима за ванредне ученике који завршавају започето школовање, за ванредне ученике који упоредо полажу испите за други образовни профил, као и за ученике на преквалификацији у испитним роковима:

ШК 2016/17       ШК 2017/18      ШК 2018/19  
 
Октобар 2016     skini1     Октобар 2017 skini1    Октобар 2018   skini1
Децембар 2016   skini1    Децембар 2017 skini1    Децембар 2018   skini1
Фебруар 2017    skini1    Фебруар 2018  skini1     Фебруар 2019   skini1
Април 2017    skini1      Април 2018 skini1     Април 2019   skini1
Јун 2017    skini1   Јун 2018 skini1     
Август 2017   skini1   Август 2018  skini1     

 

Матурски испитни рокови 

ШК 2015/16        ШК 2016/17        

    Јануар 2016     skini1    Јануар 2017  skini1    Јануар 2018    skini1
  Јул 2016    skini1   Јун 2017  skini1     Јун 2018    skini1
  Август 2016     skini1      Август 2017  skini1     Август 2018    skini1