• Одлука о обустави рада
    nema skole

    На предлог Покрајинског секретаријата за здравство број 20/2020 од 11.02.2020. године, покрајински секретар за образовање, прописе, управу и националне мањине-националне заједнице доноси ОДЛУКУ о обустави рада.


    У Медицинској школи "7. април" Нови Сад од 12.02. до 21.02.2020. неће бити наставе.

    Погледај више...

Испитни рокови

Распоред испита према испитним роковима за ванредне ученике који завршавају започето школовање, за ванредне ученике који упоредо полажу испите за други образовни профил, као и за ученике на преквалификацији у испитним роковима:

ШК 2016/17       ШК 2017/18      ШК 2018/19     ШК 2019/20  
 
Октобар 2016     skini1     Октобар 2017 skini1    Октобар 2018   skini1   Октобар 2019   skini1
Децембар 2016   skini1    Децембар 2017 skini1    Децембар 2018   skini1   Новембар 2019    skini1
Фебруар 2017    skini1    Фебруар 2018  skini1     Фебруар 2019   skini1   Децембар 2019   skini1
Април 2017    skini1      Април 2018 skini1     Април 2019   skini1   Јануар 2020   skini1
Јун 2017    skini1   Јун 2018 skini1     Јун 2019   skini1   Фебруар 2020   skini1
Август 2017   skini1   Август 2018  skini1     Август 2019   skini1    

 

Матурски испитни рокови 

ШК 2018/19        ШК 2019/20      

    Јун 2019    skini1    Јanuar 2020   skini1