Тим за инклузију

Стручни тим за инклузивно образовање реализује активности везане за примену принципа инклузивног образовања утврђених законским и подзаконским актима.

Током школске године тим континуирано ради на праћењу и прикупљању информација о ученицима код којих се појави потреба за неким обликом пружања додатне подршке, праћењу напредовања ученика, као и на пружању подршке наставницима при изради и спровођењу мера индивидуализације, изради педагошког профила, успостављању сарадње са родитељима.Посебан акценат, ове школске године, стављамо на подизање квалитета комуникације са особама оштећеног слуха, кроз укључивање саме деце са оштећењем слуха у едукацију својих вршњака о проблематици слушног оштећења, као и кроз предавања стручњака из те области.

Током школске 2016/2017 стручни тим за инклузивно образовање наставља сарадњу са Мрежом подршке инклузивном образовању, ШОСО Милан Петровић, Удружењем МНРО.

Чланови стручног актива за инклузивно образовање у школској 2016/2017 години:

postbullets   Ђорђе Искрин, директор школе
postbullets   Александра Бер-Божић, школски педагог
postbullets   Татјана Момчиловић, школски психолог
postbullets   Бојана Перић-Пркосовачки, школски педагог
postbullets   Снежана Радишић, професор
postbullets   Данијела Ковачевић, професор
postbullets   Далиборка Кокотовић, професор
postbullets   Драгослава Крњаић Шишарица, професор
postbullets   Светлана Гурјанов Ташин, професор-координатор тима