×

Warning

JFolder: :folder: Path is not a folder. Path: /home/apriledu/public_html/media/nextend/cache/less/n1537490700
JFolder: :delete: Could not delete folder. Path: /home/apriledu/public_html/media/nextend/cache/less/n1537490700
Failed deleting b2a182b2e69b7e22e7e57688f99a7736.css
Failed deleting 8124aae2bc57900541f494f5d54e2acc.js

Тим за заштиту од насиља, злостављања и занемаривања у образовно-васпитним установама

Задаци тима:

 •  postbullets   припрема програм заштите
   postbullets   информише о планираним активностима
   postbullets   учествује у обукама за развијање компетенција
   postbullets   предлаже мере за превенцију и заштиту, организује консултације и учествује у процени ризика
         и доношењу одлука о поступцима у случајевима сумње или дешавања насиља, злостављања и занемаривања
 •  postbullets   укључује родитеље у  активности
   postbullets   прати и процењује ефекте предузетих мера
   postbullets   сарађује са стручњацима из других надлежних органа
   postbullets   води и чува документацију
   postbullets   извештава стручна тела и органе управљања
 Програм заштите    skini1
 Облици насиља и мере интервенције    skini1
 Акциони план тима за заштиту    skini1