Испитни рокови

Распоред испита према испитним роковима за ванредне ученике који завршавају започето школовање, за ванредне ученике који упоредо полажу испите за други образовни профил, као и за ученике на преквалификацији у испитним роковима:

    ШК 2015/16                          ШК 2016/17       ШК 2017/18  
 
  Октобар 2015    skini1   Октобар 2016     skini1     Октобар 2017 skini1
  Децембар 2015
   skini1   Децембар 2016   skini1    Децембар 2017 skini1
  Фебруар 2016
   skini1   Фебруар 2017    skini1    Фебруар 2018  skini1 
  Април 2016    skini1     Април 2017    skini1      Април 2018 skini1 
  Јун 2016
   skini1   Јун 2017    skini1   Јун 2018 skini1 
  Август 2016
   skini1   Август 2017   skini1   Август 2018   skini1 

 

Матурски испитни рокови 

ШК 2015/16        ШК 2016/17        

    Јануар 2016     skini1    Јануар 2017  skini1    Јануар 2018    skini1
  Јул 2016    skini1   Јун 2017  skini1     Јун 2018    skini1
  Август 2016     skini1      Август 2017  skini1     Август 2018    skini1