Потребна документација

 
 postbullets  Извод из матичне књиге рођених (није неопходан нов извод)
 postbullets  Оригинална сведочанства о завршеној основној школи
 postbullets  Лекарско уверење о испуњавању здравствених услова за изабрани образовни профил
 postbullets  Доказ о уплати трошкова стандарда ученика (родитељски динар)
 postbullets  Попуњени картон ученика (обе стране), који се добија у школи на упису
 

» 

 

За ученике који се уписују у одељења на мађарском или словачком наставном језику, а нису завршили основну школу на тим језицима потребно је да при упису поднесу доказ о знању тих језика.
 
Преузети верзију за штампу  skini1