• Beautiful Joomla 3 Templates To Finish In Record Time!
 • Beautiful Joomla 3 Templates To Finish In Record Time!
 • Beautiful Joomla 3 Templates To Finish In Record Time!
 • Beautiful Joomla 3 Templates To Finish In Record Time!
 • Beautiful Joomla 3 Templates To Finish In Record Time!
 • Beautiful Joomla 3 Templates To Finish In Record Time!

Историјат

16. септембар 1946. године одржан је први час - прве генерације. Директор је била др Вида Деканић. Тема првог часа је била циљеви и задаци нове школе, важност позива медицинских сестара и присуствовало је 40 ученица.

Од 1948. године Средња медицинска школа се формира, најпре од две школе, од Државне школе за медицинске техничаре и Државне школе за (више) медицинске лаборанте.У другом полугодишту им се прикључује и трећа школа Државна школа за медицинске сестре - лекарске помоћнике која се 1952. године опет издваја у самосталну до 1959/60. године када је припојена новоформираној Медицинској школи.

prvi cas

Први час 

 

 

ucenice na prakyicnoj nastavi 1946g

Ученице на пракзичној настави 1947. године

 

 

Лекарски помоћници на пракси у Главној покрајинској болници 1955. годин

Лекарски помоћници на пракси
у Главној покрајинској болници 1955. годин

 

Формирана 29. јануара 1960. године од Средње медицинске школе и Школе за лекарске помоћнике школа има:

 • postbullets   Одсек за медицинске сестре
 • postbullets   Одсек за лабораторијске техничаре
 • postbullets   Одсек за санитарне техничаре
 • postbullets   Одесек за дечије медицинске сестре

У периоду 1963 - 1977 формира се Школски медицински центар од три школе: Медицинска школа, Зуботехничка школа, Школа за квалификоване раднике у здравству - зубни асистенти. Школски медицински центар је имао 41 одељење, 1251 ученика.

 • Одсеци - струке:
 • postbullets   Медицинске сестре
 • postbullets   Педијатријске сестре
 • postbullets   Акушерске сестре
 • postbullets   Санитарни техничари
 • postbullets   Медицински лаборанти
 • postbullets   Зубни техничари
 • postbullets   Зубни асистенти

У периоду 1977 - 1987 центар је постао васпитно - образовна организација позивноусмереног образовања и васпитања средњег ступња. До 1987. године школовање је било двогодишње. Од 1987. године школовање је четворогодишње. Формирају се образовни профили који су и данас актуелни:

 • postbullets   Медицинска сестра - техничар
 • postbullets   Педијатријска сестра - техничар
 • postbullets   Гинеколошко - акушерска сестра
 • postbullets   Стоматолошка сестра - техничар
 • postbullets   Лабораторијски техничар
 • postbullets   Зубни техничар
 • postbullets   Физиотерапеутски техничар
 • postbullets   Фарамацеутски техничар
 • postbullets   Козметички техничар

У периоду од 1947 до 2003. године школу је завршило 14 896 редовних (сестринска занимања 5432 ученика) и 1748 ванредних ученика (сестринска занимања 1100 ученика). Успешност ученика који су матурирали са одличним успехом је изнад 50%. Број радника школе који су учествовали у остварењу овако доброг успеха ученика, од почетка рада школе: 910 радника, око 800 у наставном процесу. Од тога 270 професора, 245 лекара, 31 стоматолог, преко 150 наставника са вишом и средњом стручном спремом, наставни кадар углавном женског пола. Променило се 26 директора.

 

 

Албум слика: